Bệnh Sùi Mào Gà

Một điều đây trở thành căn bệnh nguy hiểm là do bệnh có thời gian ủ bệnh dài mà không có bất cứ biểu hiện gì. Bệnh do vi rút HPV gây lên do đó có thể truyền bệnh ngay khi không có biểu hiện cụ thể ra bên ngoài.